โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์

ชื่อ
ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์
สาขาเฉพาะทาง :
Gynecologic Oncologist มะเร็งวิทยานรีเวช
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร :
สูตินรีเวชวิทยา ศิริราช, มะเร็งวิทยา ศิริราช
การศึกษาหลังปริญญา :
มะเร็งวิทยานรีเวช
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
มะเร็งวิทยานรีเวช, การผ่าตัดผ่านกล้อง
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)