โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. วีรวุฒิ อิ่มสำราญ

ชื่อ
วีรวุฒิ อิ่มสำราญ
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมตับทางเดินน้ำดีและตับอ่อน
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
การศึกษาหลังปริญญา :
CERTIFICATE IN HEPATOBILIARY PANCREATIC SURGERY, NATIONAL
CANCER CENTER TOKYO, JAPAN
CERTIFICATE IN PANCREATIC SURGERY, JOHNS HOPKINS HOSPITAL, USA
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
HEPATO - PANCREATO - BILIARY (HPB) SURGERY
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)