โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว

ชื่อ
ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2002
วุฒิบัตร :
วว.ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน 2008
การศึกษาหลังปริญญา :
ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ ต่อยอดผ่าตัดกระดูกสันหลัง (รพ.เลิดสิน) 2009
ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ ต่อยอดกระดูกสันหลัง มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา 2012
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การผ่าตัดกระดูกสันหลังแผลเด็ก
การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบส่องกล้อง
การผ่าตัดกระดูกต้นคอ
การผ่าตัดกระดูกสันหลังคด
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00 - 21:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)