โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ณัษฐา จองพิศาล

ชื่อ
ณัษฐา จองพิศาล
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา จักษุวิทยา (จุฬา)
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรจักษุวิทยา รพ.จุฬา
อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง รพ.รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา :
Clinical fellow in Oculoplastic and orbit, Academic Medical Center, University of Amsterdam, The Netherlands
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Oculoplastic and orbit
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)