โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. พนิต ทักขิญเสถียร

ชื่อ
พนิต ทักขิญเสถียร
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื้อ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์ มศว.
วุฒิบัตร :
กุมารเวชศาสตร์ รพ.พุทธชินราช
กุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื้อ รพ.ศิริราช
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัคซีนในเด็ก
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)