โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

น.อ. นพ. สมโรจน์ จิริวิภากร

ชื่อ
สมโรจน์ จิริวิภากร
สาขาเฉพาะทาง :
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ศิริราช
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การระงับความปวด (Pain Clinic)
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 16:00 - 19:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกกายภาพบำบัด)
อังคาร 16:00 - 19:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกกายภาพบำบัด)
พุธ 16:00 - 19:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกกายภาพบำบัด)
พฤหัสบดี 16:00 - 19:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกกายภาพบำบัด)
ศุกร์ 16:00 - 19:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกกายภาพบำบัด)
เสาร์ 13:00 - 16:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกกายภาพบำบัด)