โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สุรสีห์ พร้อมมูล

ชื่อ
สุรสีห์ พร้อมมูล
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษา :
แพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล อายุรกรรมโรคไต ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์โรคไต วชิรพยาบาล
การศึกษาหลังปริญญา :
Certificate of Tramsplant Immunolgy University of Libertas, Canada
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
KIDNEY TRANSPLANT
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:30 - 19:30 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)