โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ฤทัยรัตน์ สุพฤกษ์ทวีชัย

ชื่อ
ฤทัยรัตน์ สุพฤกษ์ทวีชัย
สาขาเฉพาะทาง :
โสต ศอ นาสิก
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พศ.2550
วุฒิบัตร :
โสต ศอ นาสิก แพทยสภา (รพ.ราชวิถี) พศ. 2555
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคทางจมูกและไซนัส
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)