โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. วรัญญู จิรามริทธิ์

ชื่อ
วรัญญู จิรามริทธิ์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ทั่วไป, ศัลยศาสตร์ลำไส้
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลตำรวจ
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การศึกษาหลังปริญญา :
Colorectal Surgery
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การผ่าตัดลำไส้ใหญ่, ทวารหนัก
การผ่าตัดลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง
การส่องกล้องทางเดินอาหาร
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
อาทิตย์ 09:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)