โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. อนันต์ ธาราชีวิน

ชื่อ
อนันต์ ธาราชีวิน
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทย์ศาสตรบัณฑิต
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
กระดูกข้อเท้าและเท้า
วุฒิบัตร :
แพทย์ศาสตรบัณฑิต
การศึกษาหลังปริญญา :
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ข้อเท้าและเท้า
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)