โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. วิลารัตน์ ไวโรจนกุล

ชื่อ
วิลารัตน์ ไวโรจนกุล
สาขาเฉพาะทาง :
ออโธปิดิกส์ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559
วุฒิบัตรอนุสาขาจุลยศัลยศาสตร์ทางมือ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2560
การศึกษาหลังปริญญา :
Certificate of Clinical Fellowship Training for Hand and Microsurgery, Osaka Ekisaikai Hospital of Japan Seafarers and Relief Association, Osaka, Japan ,2018
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
มือ,ข้อมือ,ข้อศอก, ผ่าตัดส่องกล้องข้อมือ, จุลยศัลยศาสตร์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
ศุกร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)