โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สุภร จันท์จารุณี

ชื่อ
สุภร จันท์จารุณี
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคเลือด
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
MD.
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ทั่วไป และอนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
การศึกษาหลังปริญญา :
Certificate in fellowship (Hematology), Vanderbilt university USA.
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
อายุรศาสตร์โรคเลือดและมะเร็งทางโลหิตวิทยา
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00 - 19:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์ 14:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)