โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ชุมพิตา สุทธาภาศ

ชื่อ
ชุมพิตา สุทธาภาศ
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทวิทยา อนุสาขาโรคหลอดเลือดสมอง
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543
วุฒิบัตร :
ประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา พ.ศ.2551
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศณียบัตรอนุสาขาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง พ.ศ.2555 รพ.จุฬาลงกรณ์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคหลอดเลือดสมอง
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 13:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
เสาร์ 13:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)