โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์

ชื่อ
รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ.
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
การศึกษาหลังปริญญา :
Hand, Chulalongkorn Hospital
Spine, Barnes-Jewish Hospital, St. Louis, USA
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Hand, Spine
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
อังคาร 13:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
อาทิตย์ 08:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)