โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สหชาติ พิพิธกุล

ชื่อ
สหชาติ พิพิธกุล
สาขาเฉพาะทาง :
ออร์โธปิดิกส์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
การศึกษาหลังปริญญา :
Musculoskeletal Tumor
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Bone Tumor, Arthroplasty
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 13:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
ศุกร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)