โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สุรศักดิ์ อินทชื่น

ชื่อ
สุรศักดิ์ อินทชื่น
สาขาเฉพาะทาง :
ออร์โธปิดิกส์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
วว.ออร์โธปิดิกส์
การศึกษาหลังปริญญา :
ป.เวชศาสตร์การบิน
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Spine, Arthroscopy
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 15:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
อังคาร 09:00 - 15:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
พุธ 09:00 - 15:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
พฤหัสบดี 09:00 - 15:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
ศุกร์ 09:00 - 15:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
เสาร์ 09:30 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)