โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. สุธรรมา นิ่มสกุล

ชื่อ
สุธรรมา นิ่มสกุล
สาขาเฉพาะทาง :
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ
โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
เวชศาสตร์ครอบครัว
การศึกษาหลังปริญญา :
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ภูมิแพ้, ผ่าตัดรักษาผนังกั้นจมูกคด, ผ่าตัดเสริมจมูก
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 21:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
พฤหัสบดี 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
อาทิตย์ 08:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)