โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลรามคำแหง ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลรามคำแหง

ฝ่ายต่างประเทศ แผนกเครื่องมือแพทย์ สมัคร
ธุรการเลขาช่าง แผนกเครื่องมือแพทย์ สมัคร
พนักงานบัญชี แผนกเครื่องมือแพทย์ สมัคร
เลขานุการ กรรมการบริหาร (รับสมัครด่วน) สมัคร
หัวหน้า แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
ผู้ช่วยบริการ แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์ สมัคร
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า สมัคร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด บริษัทคู่สัญญา แผนกส่งเสริมการตลาด สมัคร
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา แผนกรับผู้ป่วยใน สมัคร
เจ้าหน้าที่ทำบัตร แผนกเวชระเบียน สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแพทย์, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนก OPD, WARD, Special Unit สมัคร
พนักงานรับโทรศัพท์ แผนก OPERATOR สมัคร
ผู้ช่วยทันตกรรม แผนกทันตกรรม สมัคร
พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม แผนกทันตกรรม สมัคร
วิศวกร แผนกเครื่องมือแพทย์ สมัคร
เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน แผนกรับผู้ป่วยใน สมัคร
เจ้าหน้าที่ห้องผ้า แผนกห้องผ้า สมัคร
เจ้าหน้าที่เวรเปล แผนกเวรเปล สมัคร
แม่บ้าน แผนกห้องผ่าตัด สมัคร
เจ้าหน้าที่การเงิน แผนกการเงินใน สมัคร
เลขานุการ แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
ช่างไฟฟ้า แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
ผู้ช่วยช่าง แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกช่างเครื่องมือแพทย์ สมัคร
นักโภชนาการ แผนกโภชนาการ สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแม่บ้าน แผนกแม่บ้าน สมัคร
ผู้ช่วยพยาบาล สมัคร
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ระบบ แผนกคอมพิวเตอร์ สมัคร
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ นักพัฒนาระบบ แผนกคอมพิวเตอร์ สมัคร