รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

อาการนิ้วล็อคและเทคโนโลยีการรักษา

นพ.สิริศักดิ์ บูรณวัฒนาโชค แพทย์ผู้ชำนาญการโรคกระดูกและข้อ

การรักษาโรคลิ้นหัวใจตีบ

พญ.ปนัดดา สุวานิช แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหัวใจ

โรคสมองเสื่อมแท้และโรคสมองเสื่อมเทียม

พญ.อริยา ทิมา แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมประสาทวิทยา

พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กยุคปัจจุบัน

พญ.ปิ่นประภา ธรรมวิภัชน์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านพัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก

ศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อม

พญ.อรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์ จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจอประสาทตา