รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

เทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้องเอ็นโดสโคป

นพ.อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล ศัลยแพทย์ด้านกระดูกสันหลัง

การวัดสมรรถภาพความฟิตของร่างกาย ด้วยเทคโนโลยี VO2 MAX

ผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์ ผู้ชำนาญการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

ภาวะโรคไต กับการทานอาหารของคนในยุคปัจจุบัน

นพ.สิโรตม์ คุณาพรไพโรจน์ แพทย์โรคไต

เทคโนโลยีการรักษาอาการปวดไหล่

นพ.สิริศักดิ์ บูรณวัฒนาโชค แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

อาการปวดหลังกับโรคหัวใจ

นพ.ธีรภัทร ราชรักษ์ แพทย์โรคหัวใจ