โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

เทคโนโลยีส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ตรวจเนื้อร้าย

พญ.ปานวาด มั่นจิต แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อม

พญ.อรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์ จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจอประสาทตา

RSV โรคที่พบบ่อยในหน้าฝน

ผศ.นพ.อรรถพล เอี่ยมอุดมกาล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านระบบทางเดินหายใจในเด็ก

โรคซึมเศร้า กับการรักษาด้วยเทคโนโลยี TMS

พญ.อริยา ทิมา แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมประสาทวิทยา

อาการท้องเสีย สลับท้องผูก

นพ.ดนัย ลิ้มมธุรสกุล แพทย์ระบบทางเดินอาหาร