โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

เทคโนโลยีส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ตรวจเนื้อร้าย

พญ.ปานวาด มั่นจิต แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินอาหาร

โรคมะเร็งลำไส้

พญ.ปานวาด มั่นจิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร

โรคกรดไหลย้อน

นพ.ดนัย ลิ้มมธุรสกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร

การตรวจสุขภาพหัวใจ

​นพ.อุทัย พันทิตพงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการขยายหลอดเลือดหัวใจ

การดูแลตัวเองไม่ไห้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ

นพ.อุทัย พันธิตพงษ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ