โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

เทคโนโลยีส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ตรวจเนื้อร้าย

พญ.ปานวาด มั่นจิต แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินอาหาร

โรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน

นพ.พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์ อายุรแพทย์ระบบประสาท

เทคโนโลยีรักษาหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาท

นพ.สุรศักดิ์ อินทชื่น แพทย์ด้านกระดูกและข้อ

การวัดสมรรถภาพความฟิตของร่างกาย ด้วยเทคโนโลยี VO2 MAX

ผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์ ผู้ชำนาญการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด