ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบลารามคำแหง

โรงพยาบาลรามคำแหงส่งมอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย สนับสนุนโครงการของเขตบางกะปิ 

June 13 / 2019

นพ.สุธี ลีละเศรษฐกุล, ทพ.เจิมพล ภูมิตระกูล และคุณทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง ส่งมอบรถเข็นจำนวน 50 คัน สนับสนุนโครงการ "รถเข็นเพื่อผู้ป่วยสูงอายุ" ของสำนักงานเขตบางกะปิ

ซ้อมแผนจัดการ การระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจในตะวันออกกลาง (MERS-CoV)

May 29 / 2019

โดยมี นางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ และ นพ.สุธี ลีละเศรษฐกุล กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง คุณอัญชนา ศิริวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมชมการฝึกซ้อมวิธีปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย

โรงพยาบาลรามคำแหงรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

May 24 / 2019

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และประธานกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า มอบโล่ให้กับ คุณปยุต เหลืองวารินกุล ตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลรามคำแหง