ปรับปรุงระบบนัดหมายแพทย์
May 23 / 2019

ปรับปรุงระบบนัดหมายแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น และเพื่อรองรับปริมาณลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้บริการนัดหมายแพทย์ได้ ผ่าน 3 ช่องทาง
โทรศัพท์        : 027439999 ต่อ 2999
E-Mail         : callcenter@ram-hosp.co.th
Line@ ID Line : @ramhospital หรือ คลิก http://bit.ly/2wet11w