ทำไมต้องได้รับการฟื้นฟูหัวใจและปอด
October 09 / 2015

 

 

ทำไมต้องได้รับการฟื้นฟูหัวใจและปอด

 

 


 ทำไมต้องได้รับการฟื้นฟูโรคหัวใจกับแผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด 


     การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดจะทำให้คนที่เป็นโรคหัวใจหรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ฟื้นตัวเร็วขึ้นกลับไปสู่สุขภาพที่เหมือนเดิมและทำกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติ การฟื้นฟูสมรรถภาพกระทำโดยการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล ให้คำแนะนำการออกกำลังกายหรือการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ สอนให้คุณรู้ถึงโรคหัวใจที่คุณเป็นอยู่ อะไรที่ทำให้เกิดโรคนั้น และจะต้องทำอย่างไร เรียนรู้ทักษะที่สำคัญที่จะทำให้คุณมีความประพฤติที่ดีขึ้น เพื่อที่จะได้ทำให้คุณมีสุขภาพชีวิตที่แข็งแรงและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ

 

 คุณควรที่จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด ถ้าคุณมี 

 

 • ปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจอย่างเช่น ประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง กิจวัตรประจำวันต่ำภาวะน้ำตาลในเลือดสูง 

 • มีโรคหัวใจอย่างเช่น เจ็บหน้าอกในเวลาที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ เคยมีภาวะหัวใจวาย หัวใจโตและทำงานไม่เต็มที่ ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ 

 • เคยได้รับการผ่าตัดหัวใจ อย่างเช่น CABG, Valve Surgery, หรือเคยทำการสวนหัวใจ เช่น PTCA, Stent, Ballon

 

 การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างได้ผลดีและปลอดภัย 

 

 • ทำให้คุณฟื้นฟูสุขภาพเร็วและดีขึ้น 

 • ทำให้คุณแข็งแรงขึ้น 

 • ช่วยลดอาการเครียด 

 • ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคหัวใจอีก 

 • ลดภาวะแทรกซ้อน 

 • ทำให้สุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ 

 ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ 

 

 •  กรรมพันธุ์ 

 •  อายุมากขึ้น

 

 ปัจจัยที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

 

 • สูบบุหรี่ 

 • ความดันโลหิตสูง 

 • ไขมันในเลือดสูง 

 • กิจวัตรประจำวันต่ำ/ไม่ชอบออกกำลังกาย 

 • อ้วน/โรคอ้วน 

 • น้ำตาลในเลือดสูง 

 • เครียด

 

 การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดเป็นอย่างไร 


     การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

     1. การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการออกกำลังกายจะช่วยให้คุณรู้จักวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและปลอดภัย การออกกำลังกายจะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของคุณให้แข็งแรงขึ้นจะทำให้คุณมีพลังงานมากขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมีสุขภาพจิตที่ดีและลดภาวะแทรกซ้อนของโรคต่าง ๆ โปรแกรมออกกำลังกายจะขึ้นอยู่กับความสามารถของความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล 
     2. การเรียนรู้และให้การแนะนำการเรียนรู้เรื่องโรคหัวใจของคุณจะทำให้คุณรู้จักวิธีที่จะทำไม่ให้คุณกลับมาเป็นโรคหัวใจอีก นอกจากนั้นแล้วเราจะให้คำแนะนำวิธีที่จะทำให้สุขภาพชีวิตของคุณดีขึ้นและแข็งแรงขึ้นและทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ความยาวนานของโปรแกรมนั้นจะต่างกันไปแต่ละคน ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของคนคนนั้น
“แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน”

 

 การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดนั้นปลอดภัยหรือไม่ 


     การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดนั้นปลอดภัย งานวิจัยในต่างประเทศได้พบว่าการที่จะเกิดปัญหาจากการฟื้นฟูสมรรถภาพนั้นหรือเกิดอันตรายนั้นน้อยมากสิ่งที่สำคัญคือ ผู้เชี่ยวชาญในกานการฟื้นฟูบำบัดหัวใจและปอดมีประสบการณ์ที่จะช่วยคนไข้ในภาวะฉุกเฉินและมีเครื่องมือพร้อมที่จะรับสถานการณ์นั้น