ทำอย่างไร? เมื่อลูกเป็นสาวก่อนวัย
ทำอย่างไร? เมื่อลูกเป็นสาวก่อนวัย
October 13 / 2015

 

 

ทำอย่างไร? เมื่อลูกเป็นสาวก่อนวัย

 


 

     วัยหนุ่มสาวเป็นช่วงรอยต่อระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่เกิดจากการทำงานของไฮโพทาลามัสในสมอง และกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนเพศจากต่อมใต้สมอง เมื่อเด็กเริ่มเข้าวัยหนุ่มสาวจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ในเด็กชายจะมีการขยายขนาดของอัณฑะ ส่วนในเด็กหญิงจะเริ่มมีเต้านม โดยทั่วไปเด็กผู้หญิงไม่ควรมีเต้านมก่อนอายุ 8 ปี

     ปัจจุบันพบว่าเด็กมีภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยมากขึ้น ซึ่งมักจะเกิดในเด็กผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ การที่เด็กมีการเจริญเติบโตที่เร็วกว่าปกติ อาจส่งผลกระทบต่อเด็กหลายด้าน เช่น การดูแลตัวเอง เมื่อมีประจำเดือนเร็วกว่าวัยอันสมควร ผลกระทบในด้านจิตใจและการปรับตัวในสังคม รวมทั้งผลกระทบต่อส่วนสูงในอนาคตของเด็ก เนื่องจากฮอร์โมนเพศที่เพิ่มขึ้นในช่วงวัยรุ่นจะส่งผลให้กระดูกระหว่างข้อต่อปิดเร็วขึ้น ทำให้เด็กหยุดสูง

 

 สาเหตุของการเป็นสาวก่อนวัย มีสาเหตุหลักๆ 3 สาเหตุ 


     1. สาเหตุจากภายนอก
        ในวัยเด็กผู้ป่วยอาจได้รับฮอร์โมนเพศปะปนโดยไม่ตั้งใจ เช่น การกินวิตามินบางชนิดเพื่อจุดประสงค์ที่ทำให้โตเร็ว โดยที่จริงอาจมีฮอร์โมนเพศเป็นส่วนผสมอยู่ จึงทำให้เด็กดูอ้วนขึ้นโตกว่าเพื่อนวัยเดียวกัน

     2. สาเหตุจากภายใน
        ดังได้กล่าวข้างต้น เมื่อเด็กเริ่มเข้าวัยหนุ่มสาว เกิดจากการทำงานของไฮโพทาลามัส ทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนเพศ ถ้าเด็กได้รับการกระทบกระเทือนบริเวณสมอง เช่น อุบัติเหตุ เคยได้รับการฉายแสงหรือมีก้อนเนื้องอกบริเวณแกนกลางสมอง ซึ่งเป็นตำแหน่งใกล้กับไฮโพทาลามัส อาจส่งผลให้การทำงานของไฮโพทาลามัสผิดปกติ เกิดการกระตุ้นฮอร์โมนเพศเร็วกว่าวัยอันควรได้

     3. ไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน
        ปัจจุบันเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายมีแนวโน้มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็วขึ้นกว่าเมื่อในอดีต อาจสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ ชนิดของอาหารที่มีไขมันสูงพบว่า เด็กอ้วนมีแนวโน้มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็วกว่าเด็กผอม

 

 แนวทางการตรวจวินิจฉัย 


     ในเบื้องต้นแพทย์จะทำการซักประวัติที่อาจเกี่ยวข้องกับการเป็นสาวนก่อนวัย วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก ตรวจดูการพัฒนาของหน้าอก ตรวจเอกซเรย์ดูอายุกระดูกว่ามีอายุกระดูกที่ล้ำหน้ากว่าอายุจริงหรือไม่ นอกจากนั้นการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องและอุ้งเชิงกราน เพื่อดูขนาดรูปร่างของมดลูกรังไข่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศหรือไม่ และการทดสอบวัดระดับฮอร์โมนเพศโดยการกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ เมื่อเด็กเป็นสาวก่อนวัยจะรักษาอย่างไร 


     เมื่อเด็กมีภาวะเข้าข่ายกับการเป็นสาวก่อนวัย และอาจส่งผลกระทบต่อส่วนสูงของเด็ก จุดประสงค์ของการรักษาเพื่อยับยั้งการเข้าวัยสาวของเด็ก จนกว่าจะถึงที่เหมาะสม ตามปกติ เพื่อชะลอการเพิ่มของอายุกระดูกจากผลของฮอร์โมนเพศ ไม่ให้กระดูกปิดเร็วเกินไป การรักษาจะใช้ฮอร์โมนที่สังเคระห์ ขึ้นเพื่อช่วยยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองทำให้ระดับของฮอร์โมนเพศลดลง ยานี้จำเป็นต้องฉีดเข้ากล้ามเนื้อทุก 4 สัปดาห์ และฉีดต่อเนื่องจนถึง อายุ 10-11 ปี หลังจากที่หยุดฉีดยาเด็กจะเริ่มพัฒนาความเป็นสาวภายใน 3-6- เดือน ทั้งนี้การใช้ยาจะได้ผลดีเมื่ออายุที่เริ่มใช้ยาก่อน 8 ปี โดยที่ขณะนั้นอายุกระดูกไม่ได้ล้ำหน้ามากนัก

    สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเด็กเริ่มโตจนถงวัยที่จะเข้าสู่การเป็นหนุ่มสาวผู้ปกครองควรให้คำแนะนำในแง่การเตรียมพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจซึ่งจะช่วยทำให้เด็กสามารถปรับตัวเมื่อเป็นวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี