คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรค มือ เท้า ปาก
October 13 / 2015

 

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรค มือ เท้า ปาก

 

 


 โรคมือเท้าปากมีสาเหตุมาจากอะไร 


     โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสได้หลายชนิดเช่น เชื้อค๊อกแซกกี่ A ( COXSACKIC VIRUS A ) ซึ่งเชื้อนี้จะไม่รุนแรง เป็นแล้วหายเองได้ แต่ถ้าเป็นจากเชื้อค๊อกแซกกี่ B
( COXSACKIC VIRUS B ) หรือเอนเทอโรไวรัส71 ( Enterovirus 71 )อาการจะรุนแรงกว่ามาก อาจทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ, สมองอักเสบ , อัมพาต หรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 


 โรคนี้พบได้บ่อยในช่วงไหนและติดต่อกันได้อย่างไร 


     ส่วนใหญ่จะระบาดในช่วงฤดูร้อน สามารถติดต่อกันได้ทางน้ำลาย เช่น สัมผัสผ่านมือที่จับอาหาร ใช้ภาชนะร่วมกัน เช่น แก้วน้ำหรือติดต่อทางลมหายใจจากการไอหรือจามเหมือนกับโรคหวัด
หลังจากได้รับเชื้อแล้ว จะมีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นคือ ประมาณ 3-6 วัน ถึงจะมีอาการแสดงให้เห็นภายหลัง 


 การได้รับเชื้อจะมีอาการเกิดขึ้นทุกคนหรือไม่ 


     ถ้าเป็นเด็กเล็กจะปรากฏอาการ 100 % ถ้าเป็นเด็กนักเรียนอาจแสดงอาการ 38 % และในผู้ใหญ่แสดงอาการ 11 % 

 อาการใดบ้างที่ควรจะคิดถึงโรคนี้ 


     ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีไข้เจ็บคอประมาณ 2-3 วัน หลังจากนั้นจะมีแผลลักษณะคล้ายแผลร้อนในปากที่ลิ้นกระพุ้งแก้ม ขนาดประมาณ 4-8 มิลลิเมตรจะพบตุ่มใสๆที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า มักพบที่ก้นด้วย
ขนาดประมาณ 3-7 มิลลิเมตร ตุ่มเหล่านี้จะหายได้เองภายใน 7 วัน 


 โรคนี้มีความรุนแรงหรือไม่ 


     โดยส่วนใหญ่จะหายได้เหมือนกับโรคจากไวรัสทั่วๆไป โดยให้การรักษาตามอาการ ยกเว้นโรคที่เกิดจากไวรัสบางสายพันธุ์ เช่น Enterovirus 71 และเกิดในเด็กเล็กต่ำกว่า 4-5 ปี อาจจะมีอาการทางสมอง
และระบบประสาทมีอาการอักเสบของปอด และกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ แต่พบค่อนข้างน้อย 


 สามารถจะวินิจฉัยได้อย่างไร 


     สามารถวินิจฉัยจากประวัติ และอาการแสดงทางร่างกาย 

 

 ควรปฎิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 

 

  • หลีกเลี่ยงการให้เด็กคลุกคลีหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย

  • รักษาอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะผู้เลี้ยงเด็ก ควรล้างทำความสะอาดมือบ่อยๆ ก่อนหยิบจับอาหารให้เด็กรับประทาน และรับประทานอาหารสุกสะอาดปรุงใหม่ๆ 

  • ไม่ใช้ภาชนะในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะช้อน จาน ชาม แก้วน้ำ ขวดน้ำ 

  • เมื่อเช็ดน้ำมูก น้ำลายให้เด็กแล้ว ต้องล้างมือให้สะอาดโดยเร็ว

  • ผ้าอ้อมหรือเสื้อผ้าที่เปื้อนอุจจาระ ต้องรีบซักให้สะอาดโดยเร็วและทิ้งน้ำลงในโถส้วม ห้ามทิ้งลงท่อระบายน้ำ

  • ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน 

 

 การดูแลรักษาควรทำอย่างไร 


     ส่วนใหญ่โรคนี้จะหายเองได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ เหมือนกับโรคหวัด เพียงแค่ให้การรักษาตามอาการให้ยาลดไข้เช็ดตัวดื่มน้ำมากๆแต่เด็กอาจจะมีอาการเจ็บเยื่อบุในช่องปากจนไม่อยากทานอาหาร ควรให้ทานอาหารอ่อนๆถ้าเด็กไม่ทานอาหาร อาจมีไข้สูงซึมลงหรือมีอาการเหนื่อยหอบ ควรรีบนำไปพบแพทย์แต่เนิ่นๆ เพื่อรับการรักษาไว้ในโรงพยาบาลเพื่อดูแลอาการแทรกซ้อนรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้