การตรวจการนอนหลับในเด็ก Polysomnograph
October 13 / 2015

 

 

 

 

การตรวจการนอนหลับในเด็ก Polysomnograph

 

 


 การตรวจการนอนหลับ 


     เป็นการตรวจบันทึกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดคืนผลการตรวจแสดงเป็นตัวเลขและเส้นกราฟ ทำให้แพทย์สามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ป่วยนอนหลับได้อย่างปกติหรือไม่ 

 ประโยชน์ของการตรวจการนอนหลับ 


     บอกความผิดปกติของการหายใจขณะหลับว่ามีการกรนรุนแรงหรือมีการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนบนหรือไม่ มีหยุดหายใจมากน้อยเพียงใร มีการขาดออกชิเจนหรือมีการคั่งของ คาร์บอนไดออกไซด์หรือไม่ หลับได้เป็นปกติหรือกระสับกระส่ายมากน้อยเพียงใด 

 เครื่องตรวจการนอนหลับประกอบไปด้วย 

 

 • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกข้อมูล ขยายและแปลงสัญญาจากตัวผู้ป่วยให้ไปปรากฎเป็นเส้นกราฟให้มองเห็นได้ 

 • ปุ่มรับสัญญาณคล้ายสติ๊กเกอร์แปะไว้ที่ผิวหนังของผู้ป่วยที่ศรีษะ ใบหน้า จมูก คาง และขา 

 • สายรัดรอบอกและลำตัว เพื่อดูการเคลื่อนไหวของอกและท้อง 

 • สายส่งสัญญาณ และตลับแปลงสัญญาณก่อนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

 ขั้นตอนในการตรวจ 


     เมื่อผู้ป่วยมาที่ห้องตรวจ เจ้าหน้าที่จะทำการซักประวัติ ตรวจวัดชีพจร อุณหภมิ ความดันโลหิต น้ำหนัก และส่วนสูง แนะนำอุปรณ์ในการตรวจแล้วจึงเริ่มทำการติดอุปกรณ์โดย 

 • ติดปุ่มรับสัณญาณที่ศรีษะ ใบหน้า จมูก คาง และขา เพื่อบันทึกคลื่นสมองและกล้ามเนื้อ 

 • ติดไมโครโฟนที่คอเพื่อบันทึกเสียงกรนเป็นเส้นกราฟ 

 • ติดปุ่มสัณญาณที่ชายโครงซ้ายกับไหปลาร้าทั้งสองข้าง เพื่อดูคลื่นไฟฟ้าและบันทึกจังหวะการเต้นของหัวใจขณะหลับ 

 • ติดอุปกรณ์ที่นิ้วเพื่อวัดค่าความอิ่มตัวของระดับออกซิเจนในเลือด 

 • ติดอุปกรณ์รับสัณญาณที่จมูก เอาสายรัดรอบอกและท้อง เพื่อบันทึกลมหายใจเข้าออก ตลอดจนการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ออกและท้อง 

 • ติดปุ่มรับสัณญาณที่ขาเพื่อบันทึกการทำงานของกล้ามเนื้อขา 

 • คอมพิวเตอร์จะบันทึกข้อมูลจากปุ่มรับสัณญาณอย่างน้อย 6-8 ชม.ของการนอนหลับ                    

ฟังผลการทดสอบ จากเจ้าหน้าที่ในวันรุ่งขึ้น การปฎิบัติตัวที่ถูกต้องจะทำให้การตรวจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลแม่นยำ 
 

 การเตรียมตัวก่อนมาตรวจ 

 

 • ควรอาบน้ำ และสระผมให้สะอาดก่อนมาถึงห้องตรวจห้ามใส่น้ำมันหรือทาครีมใดๆที่ศรีษะ 

 • ห้ามทาแป้ง โลชั่น หรือน้ำมัน ที่ใบหน้า และลำตัว 

 • รับประทานอาหารเย็นมาให่เรียบร้อย งดเครื่องดื่มประเภท โค้ก,เป๊ซี่,ช็อคโกแลต,ชา,กาแฟ 

 • ถ้ามียาที่ตู้ยาที่ใช้เป็นประจำ กรุณาปริกษาแพทย์ก่อน อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนการตรวจและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

 • กรณีที่จำเป็นต้องการนำของใช้ส่วนตัวมาเพื่อให้เด็กหลับได้ง่ายขึ้น กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อน 

 • กรณีเด็กเล็กอนุญาตให้นำขวดนมและขวดน้ำมาดูดได้ 

 • พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กหลับตอนกลางวันและช่วงเย็นก่อนมาตรวจ ตำแหน่งต่างๆ ที่ติดปุ่มสัณญาณ ศรีษะ, หัวใจ,อกและท้อง, ขา ส่งสัณญาณเข้าคอมพิวเตอร์ 

 

 หมายเหตุ 

 

     หากเด็กมีไข้หรือไม่สบายในวันที่นัดหรือไกล้กับวันที่จะมาตรวจ ควรปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้โดยด่วน เพื่อพิจารณาว่าสมควรจะตรวจการนอนหลับต่อหรือไม่ 
เนื่องจากเด็กที่ไม่สบายอาจทำให้ผลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้