ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลรามคำแหง

 

 จะรู้ได้อย่างไร... ? 

     ในผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคนี้เช่นมีอาการปวดชาที่ขาเวลาเดินหรือมีแผลที่เท้าเกิดขึ้นนานเกินสองสัปดาห์นอกจากประวัติและตรวจร่างกายซึ่งจำเป็นต้องทำในทุกรายแล้วยังมีการตรวจคัดกรองด้วยการวัดความดันเทียบระหว่างขากับแขนที่เรียกว่า Ankle-Brachial index หรือ ABI ซึ่งสามารถบอกได้คร่าวๆว่าผู้ป่วยภาวะนี้ซ่อนอยู่หรือไม่โดยเฉพาะในรายที่อาการไม่แน่ชัดหรือไม่มีอาการ

     เทคโนโลยีที่ง่าย ปลอดภัย และคุ้มค่าในการตรวจหาภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันด้วยเครื่อง ABI การตรวจไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดและทราบผลได้ในเวลาอันรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องงดน้ำ อาหาร ก่อนเข้ารับการตรวจ

1.  เป็นการตรวจเช็คการอุดตันของหลอดเลือดแดงและความยืดหยุ่นของหลอดเลือด

2.  สามารถนำไปสู่การค้นหาโรคอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจหรือหลอดเลือดสมองตีบ

3.  เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้และรู้จักดีในวงการแพทย์ คือ ABI และ PWV ตรวจเช็คพร้อมกันทุกจุดของร่างกาย

4.  TBI ซึ่งสามารถบอกได้คร่าวๆ ว่าผู้ป่วยมีภาวะนี้ซ้อนอยู่หรือไม่โดยเฉพาะในรายที่มีอาการไม่แน่ชัดหรือไม่มีอาการ

5.  เพื่อค้นหาโรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตันซึ่งหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบหรือเส้นเลือดสมองตีบโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวาน สูบบุหรี่จัด หรือผู้ที่มีอาการปวดขาอยู่เป็นประจำ

    

   

                                เครื่อง ABI
 

 ทำไมถึงต้องรักษา...

     ผู้ป่วยเบาหวานนอกจากมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดที่ขาตีบตันแล้วตัวโรคเบาหวาเองยังทำให้เท้าชาอีกด้วย เมื่อเกิดแผลที่เท้าก็มักถูกปล่อยละเลย เพราะแผลไม่เจ็บปวดจนทำให้แผลลุกลามมีการติดเชื้อจนถึงขนาดต้องตัดขาบางรายมีการติดเชื้อรุนแรงอาจอันตรายถึงชีวิตการตัดนิ้วเท้าหรือตัดเนื้อตายเพียงอย่างเดียวมักไม่ทำให้แผลหายแต่กลับยิ่งทำให้แผลลุกลามมากขึ้นถึงขั้นเสียขาได้ ดังนั้นโรคนี้จึงต้องได้รับการรักษาที่ถูกต้องจึงจะหายและรักษาขาไว้ได้ 

 รักษาอย่างไร...

เทคโนโลยี...รักษาแผลเบาหวานที่เท้า
การรักษาแผลเบาหวานที่เท้าที่เกิดจากโรคหลอดเลือดตีบตันมีหลายวิธี ผู้ป่วยที่การตีบตันเพียงเล็กน้อยอาจเริ่มด้วยการใช้ยารักษา กรณีที่ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพมากขึ้นจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่มากขึ้น เช่นการสอดสายสวนขยายหลอดเลือด การผ่าตัดตัดต่อbypassเส้นเลือดเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงที่ขาข้อดีของการรักษาด้วยการสอดสายสวนขยายหลอดเลือดผู้ป่วยไม่ต้องผ่าตัด ไม่มีแผลเจ็บเพียงเล็กน้อยคล้ายการเจาะเลือดผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว

 

 

 

ภาพแสดงการขยายหลอดเลือดด้วยการสอดสายสวนขยายหลอดเลือด

 

           
          ก่อนการรักษา

   
          ระหว่างการรักษา

    
           หลังการรักษา

 

  • นวัตกรรมการรักษาแผลเบาหวานที่เท้า

  • นวัตกรรมรักษาเบาหวาน ไม่ต้องตัดขา

  • เส้นเลือดขอด

  • แผลเบาหวานที่เท้า

  • นวัตกรรมการรักษาแผลเบาหวานที่เท้า

  • เบาหวานภัยที่มากับน้ำท่วม