คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลรามคำแหง

คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลรามคำแหง

 

     ให้บริการทางด้านการตรวจรักษาด้วยการใช้ยา โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และคอยดูแลให้บริการท่านทุกวันเพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรค และอาการต่างๆ รวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ

 

 แผนกอายุรกรรมให้บริการตรวจรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆดังต่อไปนี้ 

 

 1. อายุรกรรมโลหิตวิทยา

 2. อายุรกรรมติดเชื้อ

 3. อายุรกรรมโรคข้อ

 4. อายุรกรรมโรคมะเร็ง

 5. อายุรกรรมโรคไต

 6. อายุรกรรมเวชปฏิบัติทั่วไป​

 

 การบริการรักษาทางด้านอายุรกรรมของเรารักษาเกี่ยวกับโรคต่างๆ อาทิ 

 

 • ไข้หวัด                                                                   

 • ไข้หวัดใหญ่                                             

 • โรคเลือดต่างๆ                                                     

 • โรคไขข้อรูมาติสซั่ม                                        

 • ไข้เลือดออก                                                     

 • แมลงสัตว์กัดต่อย (เกิน 24 ชั่วโมง)              

 • มือเท้าบวม                                                                  

 • ปัสสาวะแสบขัด , ปัสสาวะเป็นเลือด

 • ตรวจอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุ

 • ตรวจรักษาโรคติดเชื้อระบบต่างๆ โรคติดต่อและโรคเอดส์

 • ตรวจรักษาโรคมะเร็งต่างๆ เช่น มะเร็งเต้านม , มะเร็งหลอดอาหาร , มะเร็งลำไส้ , มะเร็งปอด มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้ยาเคมีบำบัด

 • ตรวจรักษาโรคระบบเลือด เช่น การแข็งตัวเม็ดเลือดผิดปกติ ซีด ตับม้ามโต โรคธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจาง

 • ฉีดวัคซีนต่างๆ

 

 แผนกอายุรกรรมมีห้องตรวจสำหรับให้บริการผู้ป่วยและแพทย์ในการตรวจร่างกาย 

 

 • ห้องประเมินสัญญาณชีพ

 • ห้องรักษาพยาบาล

 
 หัตถการพิเศษ 

 

 • โรคข้ออักเสบ เช่น โรคเก๊าท์ (gout) และโรคเก๊าท์เทียม  ผู้ป่วยที่มีข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุ แพทย์จะทำการเจาะตรวจจากน้ำไขข้อ  เพื่อวินิจฉัยต่อไป  เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามการรักษา

 • การเจาะไขกระดูก (Bone marrow) การวิเคราะห์ทางพยาธิสภาพของไขกระดูกการติดเชื้อ การตรวจ (Biopsy) เป็นการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาว และโลหิตจาง

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณอุตสาหะ ต้นอู่สิม

คุณอุตสาหะ ต้นอู่สิม หนึ่งในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่เลือกไว้วางใจโรงพยาบาลรามคำแหงมามากว่า 20 ปี ได้เล่าถึงอาการป่วยและการรักษาของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
.
เริ่มแรกคุณอุสาหะมีสัญญาณเตือนที่มาจากอุจจาระขนาดเล็กลง การถ่ายไม่เป็นเวลา และมีมูกเลือดปนออกมานั่นเองครับ ซึ่งเขาคิดว่าเป็นเพียงอาการหนึ่งของริดสีดวงเท่านั้น จึงปล่อยไว้จนถ่ายเป็นเลือด ถึงได้เข้ามาตรวจที่โรงพยาบาล โดยก่อนหน้านี้คุณอุสาหะเคยมีอาการนิ่วในท่อปัสสาวะและมีอาการเจ็บบริเวณนั้นเรื่อย ๆ ร่วมด้วย
.
เมื่อมาถึงหมอได้ทำการวินิจฉัยซักถามและส่องกล้อง ปรากฏว่าตำแหน่งของมะเร็งอยู่ตรงนั้น ใช่เลยกับอาการที่เคยเป็น!! หมอจึงตัดก้อนเนื้อและต่อมน้ำเหลืองบางส่วนออกมาเพื่อนำมาหาการแพร่กระจาย โชคดีนะครับที่ผลจากแลปออกมาคุณอุตสาหะเป็นเพียงมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 2 จึงทำการรักษาด้วยการผ่าตัดและให้ยาทานเท่านั้น

 • ภาวะโรคไต กับการทานอาหารของคนในยุคปัจจุบัน

 • ความแตกต่างของไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออก

 • วิธีล้างมือที่ถูกต้อง

 • มะเร็งเต้านม

 • ไตวายเฉียบพลัน

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณอุตสาหะ ต้นอู่สิม

คุณอุตสาหะ ต้นอู่สิม หนึ่งในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่เลือกไว้วางใจโรงพยาบาลรามคำแหงมามากว่า 20 ปี ได้เล่าถึงอาการป่วยและการรักษาของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
.
เริ่มแรกคุณอุสาหะมีสัญญาณเตือนที่มาจากอุจจาระขนาดเล็กลง การถ่ายไม่เป็นเวลา และมีมูกเลือดปนออกมานั่นเองครับ ซึ่งเขาคิดว่าเป็นเพียงอาการหนึ่งของริดสีดวงเท่านั้น จึงปล่อยไว้จนถ่ายเป็นเลือด ถึงได้เข้ามาตรวจที่โรงพยาบาล โดยก่อนหน้านี้คุณอุสาหะเคยมีอาการนิ่วในท่อปัสสาวะและมีอาการเจ็บบริเวณนั้นเรื่อย ๆ ร่วมด้วย
.
เมื่อมาถึงหมอได้ทำการวินิจฉัยซักถามและส่องกล้อง ปรากฏว่าตำแหน่งของมะเร็งอยู่ตรงนั้น ใช่เลยกับอาการที่เคยเป็น!! หมอจึงตัดก้อนเนื้อและต่อมน้ำเหลืองบางส่วนออกมาเพื่อนำมาหาการแพร่กระจาย โชคดีนะครับที่ผลจากแลปออกมาคุณอุตสาหะเป็นเพียงมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 2 จึงทำการรักษาด้วยการผ่าตัดและให้ยาทานเท่านั้น