ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. เอกชัย กาญจนาคาร

ชื่อ
เอกชัย กาญจนาคาร
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร :
วว., ประสาทศัลยศาสตร์
การศึกษาหลังปริญญา :
Diploma in Neurovascular Mahidol - pans
Certificate in Neurosurgery Beijing china
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
หลอดเลือดสมอง
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)

นพ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

ชื่อ
เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
สาขาเฉพาะทาง :
โสต ศอ นาสิก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
จบแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รุ่น 4 ) 2510
แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2510-2511
แพทย์ประจำบ้าน โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2511-2514
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2514
วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกแพทย์ ประเทศเยอรมันนี 2521
การศึกษาหลังปริญญา :
ปริญญาเอก Doctor of Medicine จาก University of Germany 2521
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 10:00 - 11:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)