ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ชลิต เชียรวิชัย

ชื่อ
ชลิต เชียรวิชัย
สาขาเฉพาะทาง :
CVT + Vascular
ภาษา :
ไทย , อังกฤษ
การศึกษา :
จบแพทย์จุฬา พ.ศ. 2505
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
INTERN AT Saint Raphael Hospital New Haven, Connecticut General surgery resident : Cleveland clinic , Cleveland , OHIO 1964-68 CVT Resident Cleveland Clinic 1968-1970
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
CVT, Coronary Surgery + Vascular Surgery
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)

พญ. ชัญญรัช ตัณศุภผล

ชื่อ
ชัญญรัช ตัณศุภผล
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา :
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังและโรคแพ้นมวัว
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พุธ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
ศุกร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
อาทิตย์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)

นพ. ชัยทัต ตียพันธ์

ชื่อ
ชัยทัต ตียพันธ์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา :
ไทย , อังกฤษ
การศึกษา :
วทบ. , พบ.
วุฒิบัตร :
สาขาอายุรศาสตร์ (INTER MEDICINE)
สาขาอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (CARDIOLOGY)
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (FAMILY MEDICINE)
การศึกษาหลังปริญญา :
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
เวชศาสตร์และครอบครัว
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
อังคาร 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พุธ 09:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
ศุกร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
เสาร์ 09:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)

นพ. ชัยรัตน์ ปิยชาติ

ชื่อ
ชัยรัตน์ ปิยชาติ
สาขาเฉพาะทาง :
กุมาชเวชกรรม
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กุมารเวชกรรม วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พุธ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
ศุกร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
อาทิตย์ 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)

นพ. ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว

ชื่อ
ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2002
วุฒิบัตร :
วว.ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน 2008
การศึกษาหลังปริญญา :
ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ ต่อยอดผ่าตัดกระดูกสันหลัง (รพ.เลิดสิน) 2009
ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ ต่อยอดกระดูกสันหลัง มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา 2012
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การผ่าตัดกระดูกสันหลังแผลเด็ก
การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบส่องกล้อง
การผ่าตัดกระดูกต้นคอ
การผ่าตัดกระดูกสันหลังคด
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00 - 21:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)