โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ผลดีของการรักษาด้วยเลเซอร์

รายการเปรี้ยวปาก เรื่องผลดีของการรักษาด้วยเลเซอร์
นพ.ภค สาธิตพิฐกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์