โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

วิดีโอคำแนะนำ การหยอดยาหยอดหู

วิดีโอคำแนะนำ การหยอดยาหยอดหู 
พญ.ลัดดาวัลย์  สินธรรมนิมิต  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก
โรงพยาบาลรามคำแหง