โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภัยเงียบที่ร้ายแรงถึงชีวิต

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภัยเงียบที่ร้ายแรงถึงชีวิต Cardiac Arrhythmia