โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

การตรวจสุขภาพตับ สำคัญกว่าที่คิด

พญ.สรรพจน์ โคมทอง
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ