โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

พญ.ธัญรดา เลี่ยมเส้ง
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านหู คอ จมูก