โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

โรคผิวหนังจากการออกกำลังกาย

นพ.พรชัย โพธินามทอง
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคผิวหนังและเลเซอร์