โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

เชียร์กีฬาปลอดภัย ไม่เสี่ยงหัวใจวาย

พญ.บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจ