โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ปวดศีรษะจากความเครียด

พญ.สุธิดา เย็นจันทร์
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคสมองและระบบประสาท