โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ความดันโลหิตสูง เสี่ยงโรคไต

นพ.สิโรตม์ คุณาพรไพโรจน์
แพทย์ผู้ชำนาญโรคไต