โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ใจเต้นแบบไหนไม่ควรมองข้าม

พญ.บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล
อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ