โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

โรคมะเร็งปากมดลูก

พญ.ศรีสุภา เลาห์ภากรณ์
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช
มะเร็งวิทยาและการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช