โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ภาวะหัวใจล้มเหลว ขณะออกกำลังกาย

นพ.เมธี เลิศนันทกุล
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจ