โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

โรคหลอดเลือดสมอง FAST สังเกตได้ด้วยตัวคุณเอง

นพ.พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคสมองและระบบประสาท