โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

วิธีปกป้องผิวจากแสงแดด

นพ.ภค สาธิตพิฐกุล
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคผิวหนังและเลเซอร์