โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เกิดจากอะไร?

พญ.บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจ