โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

มะเร็งกล่องเสียง

พญ.ธัญรดา เลี่ยมเส้ง
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านหู คอ จมูก