โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

"ตาพร่ามัว" อาจเสี่ยงเป็น "เนื้องอกต่อมใต้สมอง"

นพ.นภสินธุ์ เถกิงเดช
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านประสาทศัลยศาสตร์